A A A

Aanvragen AWBZ-indicatie

Soorten aanvragen

Digitaal aanvragen

Alle aanvragen kunt u snel en gemakkelijk digitaal indienen via Portero.

Als zorgaanmelder heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor toegang tot Portero. Wilt u meer informatie hierover? Vul dan het contactformulier in.

Complete aanvraag

Als u bij het CIZ een aanvraag voor AWBZ-zorg doet, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor cliënt en zorgketen wenselijk is.

In de richtlijn 'Naar een complete aanvraag' (vernieuwd per 25 november 2013) staat welke informatie aan het CIZ moet worden verstrekt bij het indienen van een aanvraag voor AWBZ-zorg.

Terugkoppeling

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Zorgaanbieders kunnen het indicatiebesluit terugvinden in het AZR-informatiesysteem.

Downloads aanvraagformulieren

Er is een speciale procedure voor spoedzorg (inclusief formulieren).

Downloads onderzoeksformulieren

Sommige onderdelen van het formulier zijn ingekort. Deze onderdelen zijn te herkennen aan een stroomdiagram met ja/nee-vragen.

Digitaal zorg aanvragen

Portero