In de praktijk blijkt dat de ondertekening van een Wlz-aanvraag soms problemen oplevert, met name bij de overgang van een VV5- naar een VV7-zorgprofiel. Het CIZ en het ministerie van VWS hebben daarom aanvullende afspraken gemaakt.

Een cliënt tekent in principe zelf de Wlz-aanvraag, tenzij hij iemand gemachtigd heeft of er een wettelijke vertegenwoordiger is. Een Bopz-aanvraag mag ook door de directe familie ondertekend worden.

Het CIZ en VWS hebben de volgende aanvullende afspraken gemaakt over het ondertekenen van een Wlz-aanvraag:

  • Het uitgangspunt blijft dat een Wlz-aanvraag alleen kan worden ingediend door de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Sinds juni 2015 geldt dat waar sprake is van een combinatie van een eerste Wlz-aanvraag met een Bopz-aanvraag, de familie van de cliënt - partner, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus - mag tekenen. Hier is geen machtiging voor nodig.
  • Vanaf nu geldt deze regel ook als er een vervolgaanvraag voor de Wlz gedaan wordt én de cliënt op dat moment al een Bopz-status heeft. Dit betekent dat ook voor deze aanvragen de genoemde familieleden mogen tekenen. Hier is niet langer een machtiging voor nodig.

Kijk ook op onze website voor veelgestelde vragen met betrekking tot handtekeningen en machtigingen bij Wlz-aanvragen en Bopz-aanvragen

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen