Het CIZ stelt binnenkort de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019, de beleidsregels indicatiestelling subsidieregeling ADL-assistentie 2019 en de beleidsregels extramurale behandeling 2019 vast. Deze zullen in december op onze website worden geplaatst. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen