Niet elke cliënt voldoet zomaar aan de criteria van de Wlz, Zvw, Wmo of Jeugdwet. In de praktijk blijkt dat er grijze gebieden zijn. Daarom is samenwerking tussen het CIZ, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders belangrijk.

Gelukkig doen we dit al, maar we denken dat er nog meer mogelijkheden voor samenwerking zijn. We hebben elkaar nodig om tot een passende oplossing voor de cliënt te komen. Dat is immers zoals de wet bedoeld is (zie de Memorie van toelichting). Als CIZ hebben we daarom onder andere een ‘praatplaat’ ontwikkeld. Deze kan als handig hulpmiddel dienen bij het herkennen van de doelgroepen en het zoeken van samenwerking. En om vanuit het juiste domein de best passende zorg aan de cliënt bieden. We gaan graag samen met u in gesprek.

Twijfelt u toch over een aanvraag? Bel ons gerust op 088 - 789 1000.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen