Niet elke cliënt voldoet zomaar aan de criteria van de Wlz, Zvw, Wmo of Jeugdwet. In de praktijk blijkt dat er grijze gebieden zijn. Daarom is samenwerking tussen het CIZ, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders belangrijk.

Gelukkig doen we dit al, maar we denken dat er nog meer mogelijkheden voor samenwerking zijn. We hebben elkaar nodig om tot een passende oplossing voor de cliënt te komen. Dat is immers zoals de wet bedoeld is (zie de Memorie van toelichting). Als CIZ hebben we daarom onder andere een ‘praatplaat’ ontwikkeld. Deze kan als handig hulpmiddel dienen bij het herkennen van de doelgroepen en het zoeken van samenwerking. En om vanuit het juiste domein de best passende zorg aan de cliënt bieden. We gaan graag samen met u in gesprek.

Twijfelt u toch over een aanvraag? Bel ons gerust op 088 - 789 1000.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen