U heeft zorg aangevraagd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft vastgesteld hoeveel en welke zorg u nodig heeft. In het indicatiebesluit dat u van het CIZ ontvangt, staat op welke zorg u recht heeft. Wat nu?

Wat staat er in het indicatiebesluit?

In het indicatiebesluit staat:

  • Welke zorgbehoefte u heeft. Dit heet het zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg.
  • Wanneer uw recht op deze zorg stopt.

Waar wilt u de zorg ontvangen?

U kiest of u thuis of in een zorginstelling wilt wonen. Blijft u thuis wonen? Dan kunt u:

  • de zorg ontvangen van een zorginstelling middels een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt);
  • zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • kiezen voor een combinatie van een vpt/mpt en een pgb.

Meer informatie over de verschillende leveringsvormen (vpt, mpt en pgb) vindt u hier.

U kunt nu de zorg gaan regelen

U weet welke zorg u kunt ontvangen en u heeft gekozen waar u wilt wonen. Hoe gaat het nu verder? 

Het CIZ stuurt uw indicatie naar het zorgkantoor in uw regio. U hoeft zelf niets te doen. Het zorgkantoor neemt contact met u op als:

  • niet duidelijk is hoe u uw zorg wilt ontvangen;
  • u zorg middels een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) wilt, maar nog geen zorgaanbieder heeft gekozen;
  • u een pgb wilt.

Heeft u gekozen voor een vpt of mpt en weet het zorgkantoor welke zorgaanbieder u kiest? Dan stuurt het zorgkantoor uw indicatie naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan de zorg dan aan u gaan leveren.

Het kan zijn dat u tot nu toe hulp via uw gemeente kreeg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Als u een Wlz-indicatie heeft gekregen, hoort daar ook huishoudelijke hulp bij. Maar niet alle zorgaanbieders leveren zorg vanuit de Wlz. Hierdoor kan het zijn dat u te maken krijgt met een andere zorgaanbieder en dus met een andere huishoudelijke hulp. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met het zorgkantoor in uw regio.

Cliëntondersteuning

Heeft u behoefte aan informatie, advies of ondersteuning bij het organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. 

Heeft u meer of andere zorg nodig?

U kunt een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw en geeft een nieuwe indicatie. 

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

 

 

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen