U kunt zorg en ondersteuning aanvragen bij uw zorgverzekeraar of uw gemeente. Een cliëntondersteuner of een casemanager kan u hierbij helpen. Als dit niet lukt kunt u ook terecht bij het Juiste Loket.

Verpleging en verzorging aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Dit heet wijkverpleging en wordt betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg u kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met een thuiszorginstelling. U kunt kiezen voor wijkverpleging in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb voor wijkverpleging vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

Zorg aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In de Wmo staat niet welke hulp de gemeente precies moet geven. De gemeente kan algemene voorzieningen treffen, zoals een boodschappendienst. Er zijn ook maatwerkvoorzieningen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning.

Voor maatwerkvoorzieningen onderzoekt de gemeente eerst uw situatie. Meestal is dat een gesprek met u. Samen met u stelt de gemeente vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Maatwerkvoorziening

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet). Bekijk meer voorbeelden van woningaanpassingen
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor een tijdelijke rolstoel kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg (de zorg tijdelijk overdragen);
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

Algemene voorziening

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen.

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van een algemene voorziening.

Pgb of zorg in natura

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb kunt u zelf ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

Zorg in natura

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Meer informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Wmo-ondersteuning? Neem dan contact op met uw eigen gemeente en vraag naar de medewerker die zich bezighoudt met de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Is uw kind jonger dan 18 en komt hij of zij niet in aanmerking voor zorg uit de Wlz? Lees meer op de pagina Ik ben jonger dan 18 en kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen