Heeft u een familielid met een verstandelijke beperking die tussen de 18 en 23 jaar oud is? En krijgt hij jeugdhulp uit de Jeugdwet? Dan kan er een voorwaardelijke machtiging worden aangevraagd. In de voorwaardelijke machtiging worden voorwaarden vastgelegd. Als uw familielid zich aan deze voorwaarden houdt, is opname niet nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden moeten voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat voor uw familielid of zijn omgeving. Dit noemen we ernstig nadeel. Voorbeelden van voorwaarden zijn: geen drugs gebruiken of geen contact hebben met bepaalde personen. Als uw familielid zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de zorgverantwoordelijke besluiten dat er een opname nodig is. In de voorwaardelijke machtiging staat vermeld bij welke zorgaanbieder uw familielid dan opgenomen wordt.

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen voor uw familielid via het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging. Uw familielid kan ook zelf de aanvraag doen voor een voorwaardelijke machtiging. Op basis van de (medische) informatie beoordelen we of uw familielid in aanmerking komt voor een voorwaardelijke machtiging. Daarna vragen wij aan de rechter om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen of hij een voorwaardelijke machtiging afgeeft.

Besluit rechter na opname voorwaardelijke machtiging

Het kan zijn dat uw familielid zich wel aan de gestelde voorwaarden houdt, maar het gevaar (ernstig nadeel) toeneemt. Hierdoor kan hij niet meer buiten de instelling wonen. Of uw familielid houdt zich niet meer aan de afspraken die in de voorwaardelijke machtiging staan. De zorgverantwoordelijke kan dan besluiten om uw familielid alsnog op te nemen. Vanaf dat moment wordt de voorwaardelijke machtiging automatisch een rechterlijke machtiging. Is uw familielid - of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger - het niet eens met de opname? Dan kan hij bij het CIZ een aanvraag doen om de rechter te laten beslissen of hij terecht is opgenomen. Dat kan met het Aanvraagformulier beslissing rechter na opname voorwaardelijke machtiging.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

 

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen