Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om financiële en persoonlijke zaken te regelen voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon die dit zelf niet (meer) kan.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen