Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om financiële en persoonlijke zaken te regelen voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon die dit zelf niet (meer) kan.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen