Dit houdt in dat een cliënt niet thuis verzorgd kan worden en opgenomen moet worden in een instelling of ziekenhuis (‘binnen de muren van een instelling’). Dit kan een verpleeghuis zijn of bijvoorbeeld een instelling voor gehandicapten.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen