Een document waarin u een volmacht geeft aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u persoonlijke wensen opnemen in een levenstestament. Bijvoorbeeld of u wel/niet behandeld wilt worden als u ziek bent, uw wensen ten aanzien van uw levenseinde en uw voorkeur wie u als mentor of bewindvoerder zou willen.

Kijk voor meer informatie op notaris.nl.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen