Een document opgesteld door een notaris waarin u een volmacht geeft aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u persoonlijke wensen opnemen in een levenstestament. Bijvoorbeeld of u wel/niet behandeld wilt worden als u ziek bent, uw wensen ten aanzien van uw levenseinde en uw voorkeur wie u als mentor of bewindvoerder zou willen.

Kijk voor meer informatie op notaris.nl.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen