Meerzorg is zorg die aanvullend op een zorgprofiel, een mpt of vpt wordt geleverd.

Het CIZ stelt niet zelf vast of er sprake is van meerzorg, maar geeft een advies aan het zorgkantoor dat onderzoek naar meerzorg nodig is. Het CIZ geeft dit advies alleen bij:

  • mensen die ademhalingsondersteuning nodig hebben; 
  • mensen met een indicatie voor het zorgprofiel VG5 en VG8 bij wie er een noodzaak is tot permanent toezicht vanwege zwaar complexe somatische problematiek.

Het zorgkantoor beslist of de meerzorgregeling kan worden toegepast.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen