Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om (persoonlijke) zaken te regelen voor een persoon die vanwege fysieke of geestelijke beperkingen dit niet zelf (meer) kan. De mentor beslist over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen