Mpt staat voor ‘modulair pakket thuis’. Het mpt is een leveringsvorm van zorg . Met het mpt kunt u ervoor kiezen bepaalde delen (modules) van het zorgpakket (ZP) thuis te ontvangen. Wanneer u kiest voor een mpt, dan kunt u ervoor kiezen de zorg in natura te ontvangen, of voor een combinatie van zorg in natura en pgb.

Met het zorgkantoor spreekt u af welke zorg u thuis wil ontvangen op basis van uw indicatie. Deze zorg kan bestaan uit:

  • verpleging
  • persoonlijke verzorging
  • begeleiding, individueel of in groepsverband
  • Wlz-behandeling
  • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
  • schoonmaken van de woonruimte
  • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

Wat zijn de verschillen tussen een volledig pakket thuis (vpt) en een modulair pakket thuis (mpt)?

  • Het vpt is niet te combineren met het pgb, het mpt wel.
  • Bij het mpt kunt u een module (functie) inkopen bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder (zowel een intramurale als een extramurale aanbieder). Bij het vpt is dit niet mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen