Nee, dit kan niet. Natuurlijk kunt u het CIZ laten weten het niet eens te zijn met het besluit. Als de cliënt dit aangeeft, wordt dit gezien als verzet. Het CIZ-besluit vervalt dan. De cliënt kan dan alleen worden opgenomen met een rechterlijke machtiging (rm) of een inbewaringstelling (ibs).

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen