De Wet zorg en dwang is van toepassing op:

personen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, een verstandelijke beperking of een daaraan gelijkgestelde aandoening, die zijn aangewezen op zorg.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen