Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Deze wet regelt onder welke voorwaarden aan iemand met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. Het uitgangspunt van de wet is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen