Een Bopz-aangemerkte afdeling is een speciale woonplek in een zorginstelling of verpleeghuis, waar de behandelaar maatregelen kan nemen om voor de cliënt gevaarlijke situaties te voorkomen. Een voorbeeld is het sluiten van de deur als er een gevaar is voor verdwalen. Voorbeelden van gevaarlijke situaties zijn: verwaarlozing door onvoldoende goede zorg voor zichzelf en woonomgeving en het veroorzaken van overlast.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen