Onvrijwillige zorg is zorg waarmee iemand met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet instemt. Zorg is ook onvrijwillig als de wettelijk vertegenwoordiger heeft ingestemd maar de persoon met de psychogeriatrische aandoening of de verstandelijke beperking zich ertegen verzet. Verzet tegen de zorg kan iemand uiten in woorden of gedrag.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen