Een aanvraag voor een Bopz-toets kan los worden gedaan, of in combinatie met een Wlz-aanvraag.

De volgende personen mogen de aanvraag ondertekenen. Let op: in sommige gevallen moet u een bewijsstuk meesturen.

Als de cliënt tussen de 12 en 18 jaar is:

  • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
  • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een bewijsstuk van de rechterlijke uitspraak nodig.

Als de cliënt 18 jaar of ouder is, dan zijn er een paar mogelijkheden:

  • Zijn/haar partner, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus tekent. Een machtiging of bewijsstuk is niet nodig.
  • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan de cliënt toegewezen. Deze persoon moet de aanvraag tekenen, niet de cliënt zelf. Tekent een mentor? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent een curator? Dan moet hij de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
  • De cliënt heeft iemand in zijn volmacht of levenstestament aangesteld als vertegenwoordiger. De cliënt beslist of deze persoon wel of niet tekent. Zo ja, dan moet de vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen