U kunt de toegangscode telefonisch of per email aanvragen via info.buk@ciz.nl of 088 789 1400. U ontvangt dan opnieuw een brief met deze toegangscode.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen