Op deze website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over curatele en mentorschap. Bijvoorbeeld hoe dit kan worden geregeld, maar ook waarover een mentor of curator wel of niet mag beslissen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen