Als dit door een lichamelijke omstandigheid komt die blijvend is, dan staat hierover in uw identiteitsbewijs een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening op uw identiteitsbewijs staat.

Als dit komt omdat u zelf de regie niet (meer) kan voeren, dan is er mogelijk al een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze tekent uw aanvraag. Kijk ook bij de vraag Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen? 

Wilt u meer informatie over het regelen van mentorschap of curatele? Kijk op deze website van de Rijksoverheid.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen