Als dit door een lichamelijke omstandigheid komt die blijvend is, dan staat hierover in uw identiteitsbewijs een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening op uw identiteitsbewijs staat.

Als dit komt omdat u zelf de regie niet (meer) kan voeren, dan is er mogelijk al een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze tekent uw aanvraag. Kijk ook bij de vraag Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen? 

Wilt u meer informatie over het regelen van mentorschap of curatele? Kijk op deze website van de Rijksoverheid.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen