Iemand mag in principe alleen medische informatie opvragen over zijn/haar eigen situatie. Een huisarts zal de medische informatie over uw ouder of partner niet zomaar aan u verstrekken. Uw partner of ouder moet de informatie zelf opvragen.

Een huisarts mag medische informatie verstrekken aan:

  • de cliënt zelf
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
  • een voogd (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
  • een ouder met ouderlijk gezag (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
  • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven bij de Wlz-aanvraag).

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen