Iemand mag in principe alleen medische informatie opvragen over zijn/haar eigen situatie. Een huisarts zal de medische informatie over uw ouder of partner niet zomaar aan u verstrekken. Uw partner of ouder moet de informatie zelf opvragen.

Een huisarts mag medische informatie verstrekken aan:

  • de cliënt zelf
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
  • een voogd (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
  • een ouder met ouderlijk gezag (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
  • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven bij de Wlz-aanvraag).

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen