Als het een om een Wlz-aanvraag gaat, dan heeft u hiervoor een machtigingsformulier nodig. Is uw partner door de rechter aangewezen als uw wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag uw partner tekenen zonder machtigingsformulier. Wel moet uw partner dan een bewijs meesturen dat hij of zij wettelijk vertegenwoordiger is.

Als het om een Bopz-toets gaat (eventueel in combinatie met een Wlz-aanvraag), dan mag uw partner de aanvraag tekenen zonder machtigingsformulier.

Heeft u al een Wlz-indicatie én een Bopz-status, en doet u een nieuwe Wlz-aanvraag (omdat uw zorgbehoefte is veranderd), dan mag uw partner deze nieuwe Wlz-aanvraag ondertekenen zonder machtigingsformulier.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen