Het is belangrijk dat een Wlz-aanvraag uit vrije wil gedaan wordt. Dat betekent dat u dit zelf wilt, en niemand dit zonder uw toestemming voor u mag doen. Ook is het belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen zijn. Want in bijna alle gevallen is een Wlz-indicatie levenslang geldig. Én u betaalt een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Een aanvraag doen heeft dus financiële gevolgen voor u.

Als u de aanvraag niet zelf wilt doen, kunt u ook iemand toestemming geven om dit voor u te doen. Bijvoorbeeld een familielid of een zorgaanbieder. U moet dan een machtigingsformulier ondertekenen.

Als u niet kunt overzien waarvoor u tekent, dan mag u niet zelf uw handtekening zetten onder de aanvraag of de machtiging. Het is dan belangrijk dat u een wettelijk vertegenwoordiger krijgt. Bekijk hier informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website