Als u bij het CIZ zorg vanuit de Wlz aanvraagt, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag:

  • Documenten waarin staat wat de diagnose is, door wie deze is gesteld en op welke datum (verplicht
  • Documenten over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht)
  • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is
  • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt
  • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren
  • Indien aanwezig) uw zorgplan

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en levert dit aan bij uw aanvraag. Let op! U ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen