Als u bij het CIZ zorg vanuit de Wlz aanvraagt, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag:

  • Documenten waarin staat wat de diagnose is, door wie deze is gesteld en op welke datum (verplicht
  • Documenten over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht)
  • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is
  • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt
  • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren
  • Indien aanwezig) uw zorgplan

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en levert dit aan bij uw aanvraag. Let op! U ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen