Bekijk de veelgestelde vragen over de toegang tot Wlz voor mensen met een psychische stoornis (ggz).

Wanneer u een psychische stoornis heeft, dan wordt uw zorg en ondersteuning op dit moment nog vergoed door uw gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar. Vanaf 2021 kunt u toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit kan alleen als u voldoet aan de bestaande Wlz-criteria. Eén van die voorwaarden is dat u permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft.

We hebben een folder gemaakt om de Wlz-toegangscriteria voor ggz-cliënten te verduidelijken. In de folder staat uitleg over de toegangscriteria voor de Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van belangrijke begrippen in de beleidsregels van de Wlz, met toelichting.

Download hier de folder over de toegangscriteria tot de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis.

Toegang tot de Wlz betekent dat u de zekerheid heeft dat zorg voor de lange termijn is geregeld. U hoeft niet steeds opnieuw aan te tonen dat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

Op dit moment wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen