Het CIZ stelt de zorgbehoefte van cliënten voor de Wlz vast. Voor vragen die niet over de indicatie(stelling) gaan, maar bijvoorbeeld over de toewijzing van zorg of wachtlijsten kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Als u vragen en opmerkingen heeft over de uitvoering van de zorg en u komt er met de zorgaanbieder niet uit, dan kunt u hiervoor ook bij het zorgkantoor terecht.

Zoek hier de contactgegevens van de verschillende zorgkantoren.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen