Ja dat kan. Het CIZ handelt de aanvragen voor gewijzigde zorgbehoefte af voor cliënten met ADL-assistentie die vallen onder de doelgroep van de Wlz-indiceerbaren. Ga voor meer informatie naar www.wlz-overgangsrecht.nl.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen