Dat kan, mits de instelling of zorgaanbieder daarvoor gemachtigd is door u of uw wettelijke vertegenwoordiger. De instelling of zorgaanbieder vult dan het machtigingsformulier van het CIZ in. Let op! De aanvraag moet u zelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekenen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen