Dat kan, mits de instelling of zorgaanbieder daarvoor gemachtigd is door u of uw wettelijke vertegenwoordiger. De instelling of zorgaanbieder vult dan het machtigingsformulier van het CIZ in. Let op! De aanvraag moet u zelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekenen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen