Als uw partner een indicatie van het CIZ heeft en naar een zorginstelling verhuist, dan kunt u met hem of haar meeverhuizen. Ook al heeft u zelf geen zorg nodig. Dit staat in de Wet langdurige zorg. Of dit in de praktijk mogelijk is en of er plek is, hangt af van de zorginstelling. Vraag dit dus eerst na bij de instelling. Mocht uw partner naar een andere instelling verhuizen of overlijden, dan mag u in de instelling blijven wonen.

Meer informatie over partneropname in de Wlz vindt u op de website van het zorgkantoor. Bijvoorbeeld op de website van het CZ zorgkantoor.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen