De overgang naar de Wet langdurige zorg heeft verschillende gevolgen. Als u een indicatie van het CIZ heeft ontvangen, dan krijgt u te maken met een andere instantie, namelijk het Zorgkantoor. U krijgt mogelijk andere zorgverleners en ook de invulling van de zorg verandert. Daarnaast verandert de eigen bijdrage die u betaalt. Op de website informatielandurigezorg.nl staan alle veranderingen op een rij. Ook vindt u er een stappenplan hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen als u al zorg krijgt van uw gemeente of zorgverzekeraar.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen