Meerdere soorten zorg vallen onder de Wlz:

  1. Het verblijf in een instelling: het kan hier gaan om een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Vanaf 2021 kan dit ook een woonvorm in de ggz zijn.
  2. Een specifieke behandeling: deze behandeling is gericht op herstel of verbetering van uw aandoening of het verbeteren van uw vaardigheden of gedrag. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen wanneer een behandeling wel of niet onder de Wlz valt. En om welke vormen van behandeling het gaat.
  3. Assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL): in en om de ADL-woning.
  4. U kunt de zorg ook thuis ontvangen. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen in welke vormen u deze zorg kunt krijgen. Het zorgkantoor bekijkt samen met u of het in uw situatie haalbaar is om zorg thuis te ontvangen en neemt hierover een besluit. Het zorgkantoor stelt u hiervan op de hoogte.

Het zorgkantoor kan u helpen om te bepalen hoe u de zorg wilt ontvangen. Medewerkers van het zorgkantoor bespreken met u welke mogelijkheden er zijn om thuis hulp te ontvangen of in een instelling. Ook kijken ze welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Zij bespreken met u welke passende zorg u kunt inschakelen. 

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen