Vanaf 1 januari a.s. kunt u voor verschillende Wzd-aanvragen terecht bij het CIZ. In de Wet zorg en dwang staat precies beschreven wie een aanvraag bij ons mag indienen. Bekijk op onze website het overzicht over het doen van Wzd-aanvragen bij het CIZ.

Machtigen

Soms wil iemand een aanvraag doen, maar is hij of zij hiervoor niet bevoegd volgens de Wzd. Dan is het nodig om vooraf gemachtigd te worden door één van de personen die wél bevoegd is. Vanaf januari kunt u zo’n machtiging voor Wzd-aanvragen regelen met een machtigingsformulier. Dit formulier plaatsen we binnenkort op www.ciz.nl.

Aanvraag via ziekenhuis

Een ziekenhuis is volgens de Wet zorg en dwang geen zorgaanbieder. Dat betekent dat een ziekenhuis niet zomaar een Wzd-aanvraag kan doen. Het is dan nodig eerst een machtiging te regelen met behulp van eerder genoemd formulier.

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang? Mail ons dan via wzd@ciz.nl.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen