We vinden het belangrijk dat de cliënt zich gezien, gehoord en geholpen voelt. Maar hoe tevreden zijn cliënten over het CIZ? Voortaan vindt u op onze homepage het maandelijkse klanttevredenheidscijfer terug. In april gaven cliënten ons een 7,8.

Het CIZ voert sinds begin 2016 doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met behulp van deze resultaten kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Zo beoordeelden cliënten ons over heel 2018 met een 7,7, terwijl dit in 2017 nog een 7,4 was. Behalve de cliënt zelf, kan ook een naaste uit zijn omgeving de vragenlijst invullen, of een zorgprofessional die voor de cliënt de aanvraag doet.  

In de vragenlijst komen verschillende aspecten aan bod, waaronder het persoonlijk contact, de snelheid van het proces en duidelijkheid over de voortgang. Het huisbezoek en de mondelinge toelichting over het besluit worden zeer op prijs gesteld. Ook zijn deelnemers positief over de vriendelijkheid van de CIZ medewerker en de duidelijke informatie die werd gegeven.

Het meest tevreden in de procedure is men over de snelheid waarmee het besluit is ontvangen (8,1). Dit is een opvallende verandering ten opzichte van 2017, waar dit aspect nog een 7,5 scoorde. Het CIZ heeft in 2018 de doorlooptijden aanzienlijk verbeterd en dat wordt dus door de cliënten gewaardeerd. Met de nieuwe werkwijze van CIZ Versnelt hopen we dit nog verder te verbeteren.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen