Jaaroverzicht 2016

onderdeel van ciz.nl

CIZ jaaroverzicht 2016

De belangrijkste kengetallen in beeld

Granny

0

... aanvragen heeft het
CIZ in 2016 behandeld.

< 65 jaar > 65 jaar
Leeftijd Wlz-cliënten
 • 22%Jonger dan 65 jaar
 • 78%65 jaar en ouder
Ove- rig V&V VG
Zorgprofielen
 • 56%Verzorging & Verpleging
 • 33%Verstandelijk Gehandicapt
 • 11%Overig

0

...medewerkers zetten zich elke dag
in voor de beoordeling van de
toegang tot de Wet langdurige zorg.

Indicatieaanvragen bij het CIZ zijn nu ook via de berichtenbox van MijnOverheid te volgen.

50% van de aanvragen
handelen we af binnen...

0 dagen

woman1
W lz B o p z W lz sub s . Buk Wlz-indiceerbarenaantal 12.000

Type aanvragen

 • 56%Wet langdurige zorg
 • 18%Wlz subsidieregeling
 • 16%Bijzondere opnemingen
  psychiatrische ziekenhuizen
 • 10%Besluit uitvoering
  kindregelingen

Persoonlijk contact

Het CIZ vindt persoonlijk
contact met de cliënt belangrijk
om een zorgvuldige afweging
van de persoonlijke situatie te
kunnen maken. Dat kan
telefonisch, via een huisbezoek
of spreekuur.

9% geen toegang Wlz

91% wel toegang Wlz

image-4

Het CIZ licht het besluit mondeling
toe en informeert het zorgkantoor.

De gemiddelde waardering voor
het CIZ van cliënten is een...

1

De regels zijn gelijk, toch is iedereen anders.

Je hebt nu de belangrijkste kengetallen in 2016 in beeld gezien.

Wil je meer weten? Download dan het complete jaarverslag 2016.

Complete jaarverslag 2016