De beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019 en ADL-assistentie 2019 zijn nu ook bekend.

Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen.

Beleidsregels indicatiestelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019

De beleidsregels zijn in lijn gebracht met het VWS-beleid dat is gericht op versterking van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten in de eerste lijn. Ook sluiten ze aan op het programma Langer thuis. De terminologie, naamgeving en definities van behandeling in de beleidsregels indicatiestelling sluiten aan bij de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019 en bij de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 van de Nza.

Hoofdstuk Indicatiestelling voor de behandelvormen

 • De indicatiestelling voor de verschillende behandelvormen is verduidelijkt. Er is beschreven voor welke vormen van behandeling wel en voor welke vormen geen indicatie noodzakelijk is.
  • Er is geen indicatie nodig voor individuele behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG) op verzoek en verwijzing van een huisarts. Dit geldt voor alle vormen van behandeling.
  • Voor individuele behandeling waarbij geen SO of AVG betrokken is, blijft een indicatie van het CIZ noodzakelijk.
  • Voor dagbehandeling is altijd een indicatie noodzakelijk.
 • Er is verduidelijkt dat een aanvraag voor behandeling mogelijk is op verwijzing van een behandelaar die niet bij de aangevraagde behandeling betrokken hoeft te zijn.
 • De behandelvorm ‘CSLM-zorg’ is vervangen door ‘specifieke zorg’. Deze term sluit beter aan bij de in de Zvw gehanteerde terminologie.
 • ‘Medebehandeling’ is een onderdeel van de behandelvorm ‘specifieke zorg’.

Beleidsregels indicatiestelling Subsidieregeling ADL-assistentie 2019

Hoofdstuk Indicatiecriteria

 • Het criterium volledige rolstoelafhankelijkheid is versoepeld. Een aanvraag voor ADL-assistentie is mogelijk bij een op redelijke termijn voorzienbare rolstoelafhankelijkheid.
 • De afbakening van de ADL-assistentie en de Wlz is tekstueel verduidelijkt.

In de tekst van de beleidsregels is een aantal tekstuele/taalkundige aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid verbeteren.

Bekijk de beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en voor de Subsidieregeling ADL-assistentie.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen