Als een kind thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kan er dubbele kinderbijslag worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB schakelt het CIZ vervolgens in om te adviseren over de zorgbehoefte van het kind.

Dit advies vormt de basis voor het besluit van de SVB of iemand wel of niet in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.

Voorheen werd het CIZ-advies alleen aan de SVB gestuurd. Met ingang van 30 juli 2018 komt hier verandering in en zullen wij het advies ook aan de aanvrager van de dubbele kinderbijslag sturen. Dit betekent dat aanvragers dus 2 brieven gaan ontvangen: een adviesbrief van het CIZ, waarin het opgestelde advies aan de SVB te lezen is en daarna een besluitbrief van de SVB, waarin het besluit over de aanvraag voor dubbele kinderbijslag wordt vermeld.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen