Vanaf vandaag staan de nieuwe cijfers van het vierde kwartaal op onze databank. Twee zaken die opvallen: de invloed van corona op de sterftecijfers en de voorbereiding van de ggz-cliënten in de Wlz per 1 januari 2021.

De databank biedt onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders inzicht in het aantal cliënten dat in Nederland recht heeft op zorg uit de Wlz. Met ingang van 1 januari 2021 hebben ook cliënten met een psychische stoornis toegang tot de Wlz. Voor die doelgroep zijn nieuwe zorgprofielen beschikbaar (GGZ Wonen). De nieuwe besluiten voor GGZ Wonen zijn afgegeven in 2020 met als ingangsdatum 1-1-2021. Als gevolg van deze wijziging is er ook een verschuiving zichtbaar in de omvang van de zorgprofielen GGZ-B.

Daarnaast heeft het coronavirus invloed op de cijfers. Zo is er een verlaging te zien in het aantal aanvragen en besluiten vanaf Q2 2020. Corona is er ook de oorzaak van dat het sterftecijfer vanaf Q2 2020 is gestegen. Dit is ook terug te zien in de aanspraakcijfers van de VV-sector vanaf de peildatum 1 juli 2020.

U vindt de meest recente cijfers inclusief de toelichting in onze databank.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website