Dankzij de nieuwe databank van het CIZ kunnen onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders eenvoudig zelf raadplegen hoeveel cliënten in Nederland recht op zorg uit de Wlz hebben.

De beschikbare gegevens tonen zowel de aantallen cliënten met regulier Wlz-recht, als de aantallen subsidieregelingen, partnerverblijf en Wlz-indiceerbaren. De landelijke cijfers zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kan de gebruiker de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën.

Om de privacy van mensen te waarborgen, worden de cijfers tot op vijftallen weergegeven. De beschikbare peildata starten bij 1 januari 2015, het moment waarop de Wlz werd ingevoerd.

Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp zijn de gewenste gegevens eenvoudig en snel te vinden. Ook kunt u de opmaak, indeling en weergave van de tabellen naar keuze aanpassen.

Bekijk de databank.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen