Dankzij de nieuwe databank van het CIZ kunnen onderzoekers, gemeenten en zorgaanbieders eenvoudig zelf raadplegen hoeveel cliënten in Nederland recht op zorg uit de Wlz hebben.

De beschikbare gegevens tonen zowel de aantallen cliënten met regulier Wlz-recht, als de aantallen subsidieregelingen, partnerverblijf en Wlz-indiceerbaren. De landelijke cijfers zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kan de gebruiker de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën.

Om de privacy van mensen te waarborgen, worden de cijfers tot op vijftallen weergegeven. De beschikbare peildata starten bij 1 januari 2015, het moment waarop de Wlz werd ingevoerd.

Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp zijn de gewenste gegevens eenvoudig en snel te vinden. Ook kunt u de opmaak, indeling en weergave van de tabellen naar keuze aanpassen.

Bekijk de databank.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen