Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens worden steeds strengere eisen gesteld aan het delen van cliëntgegevens. Het CIZ is daarom gekomen met een aantal maatregelen om te voldoen aan deze strengere norm. Hierover hebben alle betrokkenen inmiddels een mail of een brief ontvangen. We praten u bij over de laatste ontwikkelingen.

Nieuwe Portero-contracten

Vanaf 5 augustus gelden er nieuwe criteria voor zorgaanmelders om een contract te kunnen krijgen voor Portero. Deze toegangscriteria kunt u hier vinden.

Een contract voor Portero wordt vanaf heden in eerste instantie afgegeven voor 1 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen. Het CIZ monitort daartoe het gebruik van Portero door de zorgaanmelder.

Lopende Portero-contracten

Zorgaanmelders die al een contract voor Portero hebben, worden tussen oktober 2017 en maart 2018 door het CIZ benaderd –telefonisch of schriftelijk- voor een (eventuele) verlenging. Zij ontvangen daarna een nieuw contract met een nieuwe einddatum. Tot die tijd blijft het huidige contract geldig. Ter voorbereiding hierop vragen wij u om uw organisatiebeheerder alvast te laten controleren of de contactgegevens van uw organisatie nog actueel zijn, en deze zonodig aan te laten passen.

Controle op toestemmingsverklaring

Een volgende maatregel is die van controle op aanwezigheid van de toestemmingsverklaring van cliënten. Volgens de wet moeten cliënten toestemming geven aan de zorgaanmelder om zijn of haar gegevens in Portero op te mogen zoeken. Bijvoorbeeld om te kijken of er al een indicatie is en voor welk profiel. Ook moet de cliënt altijd toestemming geven aan de zorgaanmelder om de gegevens die reeds bekend zijn bij het CIZ, te mogen gebruiken voor een Wlz-aanvraag.

In overleg met enkele zorgaanmelders (zorgaanbieders en ziekenhuizen) kijken wij op dit moment naar een passende werkwijze, waarbij de gegevens van de cliënt beschermd worden. Tegelijkertijd mag zijn of haar belang niet geschaad worden als het aanvraagproces langer duurt door het opvragen van toestemming. Bij het kiezen van de juiste oplossing is daarnaast de continuïteit in de zorgketen belangrijk. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners. De invoering van deze maatregel is gepland voor 7 oktober aanstaande.

We ervaren dat er bij u veel vragen bestaan over de praktische uitvoering van deze controle. We begrijpen dat u behoefte heeft aan duidelijkheid, zodat u ook uw interne processen kunt afstemmen op de nieuwe werkwijze. Zodra dit kan, zullen we u informeren over de gevolgen voor uw organisatie, zodat u eventuele noodzakelijk acties binnen uw organisatie kunt uitzetten. Wij verwachten hierover in de eerste week van september u te kunnen informeren.

Vragen?

Voor vragen en reacties over dit onderwerp, kunt u terecht bij contractbeheer@ciz.nl. Kijk ook op onze website bij ‘Vraag en antwoord’.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen