Op 1 januari 2018 verandert het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg).

PTZ is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen.

Hoe gaat het tot 1 januari 2018?

  • Het aanvragen van een indicatie voor PTZ (Zorgprofiel beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg, ZP VV10) doet u via het CIZ.

Aandachtspunten voor en na 1 januari 2018 zijn:

  • Aanvragen voor een ZP VV10 met een ingangsdatum in 2017 kunnen nog tot en met 5 januari 2018 worden gedaan. Het CIZ indiceert dan het zorgprofiel VV10 met een startdatum in 2017. Na 5 januari kan dit niet meer.
  • Het indienen van een aanvraag voor een ZP VV10 met ingangsdatum op of na 1 januari 2018 bij het CIZ is niet meer mogelijk.

Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018?

  • De zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg als er een verklaring is van de behandelend arts van de cliënt.
  • Heeft een cliënt een pgb voor Wlz-zorg en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een verklaring nodig van de behandelend arts.

In beide situaties is dus geen aanvraag bij het CIZ meer nodig. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Kijk op de website Informatie Langdurige Zorg voor meer informatie .

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen