Het CIZ kent al sinds 2015 een dienst voor de gemeente zodat zij kunnen checken of een cliënt een Wlz-indicatie heeft en er zo geen samenloop is met de voorzieningen uit de Wmo. Dit heet de Wlz registertoets (WRT). Sinds 1 juli heeft een uitbreiding van deze service plaatsgevonden.

Dat is een handmatige check die de stand van zaken per vandaag weergeeft. Dit faciliteert het CIZ via het Inlichtingenbureau.  Gemeenten krijgen alle wijzigingen in de Wlz-status (heeft een cliënt een Wlz indicatie of niet) nu automatisch door van cliënten die gebruik maken van de Wmo. Meer informatie over deze gegevens of hoe u als gemeente aangesloten kunt worden leest u op de pagina informatie voor gemeenten.

 

 

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen