De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties in te trekken of te herzien. De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland. 

Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van deze uitspraken voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. De uitspraken in die zaken geven naar verwachting duidelijkheid over hoe het CIZ in de toekomst zal omgaan met herindicaties. Het CIZ is niet van plan om strenger te gaan toetsen.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen