De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in juli uitspraken gedaan over de bevoegdheid van het CIZ om indicaties in te trekken of te herzien. De CRvB is de hoogste bestuursrechter van Nederland. 

Op dit moment onderzoekt het CIZ wat de gevolgen zijn van deze uitspraken voor de indicatiestelling. De komende tijd behandelt de CRvB nog een aantal zaken. De uitspraken in die zaken geven naar verwachting duidelijkheid over hoe het CIZ in de toekomst zal omgaan met herindicaties. Het CIZ is niet van plan om strenger te gaan toetsen.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website