Op 1 januari 2021 wordt de zorg die nu nog onder de subsidieregeling extramurale behandeling valt, ondergebracht in het basispakket in de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de indicatiestelling voor extramurale behandeling door het CIZ
eindigt.

Voor alle aanvragen die vanaf 5 oktober bij ons binnenkomen, is de einddatum van het indicatiebesluit 31 december 2020. Een indicatiebesluit met een einddatum in 2021 is niet meer mogelijk. Indicaties met een kortere geldigheidsduur dan 31 december 2020 kunnen nog wel worden afgegeven.

In de besluitbrief informeren wij onze cliënten over de einddatum van het besluit en over de overgangsregeling.

We informeren u later dit jaar over het protocol rondom de jaarwisseling.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen