• 25 februari 2021

Eind 2020 zijn op Dwang in de zorg nieuwe formats voor de medische verklaringen gepubliceerd. In de verschillende formats is nu een toelichtingveld toegevoegd, waarop u het verzet nader kunt toelichten.

Door de informatie die u invult in het toelichtingenveld, kunnen wij het verzet beter onderbouwen in het verzoekschrift dat wij naar de rechtbank sturen. Wij vragen u daarom om vanaf nu gebruik te maken van de nieuwe formats. Of om uw eigen format voor de medische verklaring aan te vullen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen