• 29 november 2018

Doet u voor een cliënt een Bopz-aanvraag? Per 1 december 2018 vinden in Portero een paar wijzigingen plaats, zodat het CIZ nog zorgvuldiger en transparanter onderzoek kan doen naar de situatie van cliënten. Ook het schriftelijke aanvraagformulier wordt aangepast.

De volgende vraag wordt toegevoegd: ‘Wordt de cliënt binnen afzienbare tijd opgenomen op een Bopz-aangemerkte afdeling?’ Wanneer u op “nee” klikt, verschijnt een pop-up met informatie over de tijd tussen afname van de Bopz-toets en de verwachte opname op een Bopz-aangemerkte afdeling. Het is raadzaam dat dit moment binnen een termijn van ongeveer acht weken ligt.

We stellen deze vraag omdat de Bopz-toets een momentopname betreft. Het heeft geen zin om een aanvraag voor de Bopz-toets te vroeg in te dienen, want als bij opname blijkt dat de houding van de cliënt is veranderd, is een nieuwe aanvraag nodig. Ook is het goed om te weten dat het CIZ geen aanvraag in behandeling neemt als deze wordt gedaan om een cliënt op een wachtlijst te krijgen. Hiervoor is de Bopz-toets niet bedoeld. Mocht u vragen hebben over het juiste moment van het indienen van een aanvraag, neem dan contact met ons op.

Daarnaast stellen wij per 1 december de vraag welke gevaarscriteria van toepassing zijn op de zorgvrager. Hiermee geeft u de noodzaak tot opneming of verder verblijf in een instelling aan.

Het schriftelijke aanvraagformulier wordt begin volgend jaar aangepast.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen