• 3 februari 2020

Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat deze zorg pas in 2021 wordt gefinancierd vanuit de Wlz. In 2020 beoordeelt het CIZ deze aanvragen van cliënten.

Door deze ggz-aanvragen is een nieuwe vraag toegevoegd in Portero in het scherm ‘Kies aanvraag’: ‘Betreft het een aanvraag voor een cliënt met een psychische stoornis, in verband met het toevoegen van de psychische stoornis als grondslag voor de Wlz?’

Let op: Als u ‘ja’ aanvinkt, leidt dit tot een aanvraag in het kader van het indicatietraject ggz in de Wlz.

Doet u als zorgaanbieder of ziekenhuis een aanvraag in Portero voor een cliënt met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie? Dan hoeft u bij de specifieke vraag over de  ‘psychische stoornis’ niets te doen. Deze cliënten vallen niet onder het indicatietraject ggz in de Wlz.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen