• 18 april 2019

In de praktijk blijkt dat de ondertekening van een Wlz-aanvraag soms problemen oplevert, met name bij de overgang van een VV5- naar een VV7-zorgprofiel. Het CIZ en het ministerie van VWS hebben daarom aanvullende afspraken gemaakt.

Een cliënt tekent in principe zelf de Wlz-aanvraag, tenzij hij iemand gemachtigd heeft of er een wettelijke vertegenwoordiger is. Een Bopz-aanvraag mag ook door de directe familie ondertekend worden.

Het CIZ en VWS hebben de volgende aanvullende afspraken gemaakt over het ondertekenen van een Wlz-aanvraag:

  • Het uitgangspunt blijft dat een Wlz-aanvraag alleen kan worden ingediend door de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Sinds juni 2015 geldt dat waar sprake is van een combinatie van een eerste Wlz-aanvraag met een Bopz-aanvraag, de familie van de cliënt - partner, (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus - mag tekenen. Hier is geen machtiging voor nodig.
  • Vanaf nu geldt deze regel ook als er een vervolgaanvraag voor de Wlz gedaan wordt én de cliënt op dat moment al een Bopz-status heeft. Dit betekent dat ook voor deze aanvragen de genoemde familieleden mogen tekenen. Hier is niet langer een machtiging voor nodig.

Kijk ook op onze website voor veelgestelde vragen met betrekking tot handtekeningen en machtigingen bij Wlz-aanvragen en Bopz-aanvragen

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website